eleştirmen

" (I) Eleştirmeni öteki yazarlardan ayıran en önemli nokta, eleştirmenin konusunu yaşamdan değil, yazıdan seçmesidir. (II) Çünkü eleştirmenin temel işlevi, okuyucuların yazınsal ürünleri daha iyi anlayıp değerlendirmelerini sağlamaktır. (III) Bu yönden, okuyucuyu göz önünde bulundurma eleştirmen için zorunluluktur. (IV)Eleştirmenin düşüncelerini olabildiğince somut ve yalın biçimde dile getirmesi gerekir. (V) “Yalınlıkla” kastedilen, düşüncelerin akıcı, kolay anlaşılır cümlelerle dile getirilmesinin yanında bunların birbirileriyle olan bağlantılarıdır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, eleştirmenin yapıtla okuyucu arasında köprü oluşturma görevinden söz edilmektedir? "Aga ben bayılıyordum bu sorulara ya.. Şimdi mesela bi sahil kasabasına gidip şu "eleştirmen"li soruları sabahtan akşama kadar çözerim. Benim gözümde en gizemli şeydir eleştirmen . Bütün gazeteleri , dergileri karıştırdım ama şu sorulardaki nitelik de ki eleştirmeni bir bulamadım.

1 yorum: